Regler

Tävlingar i ungdoms-SM spelas enligt regler från svenska badmintonförbundet

Tävlingsdräkt

Följande regler gällande tävlingskläder gäller under ungdoms-SM 2017 för U13, U15 och U17.

Spelare som deltar i ett nationellt mästerskap representerar sin förening. Detta innebär att spelare inte får spela i landslagskläder utan skall använda klubbdräkt, personlig tröja eller neutral tröja.
 • Landslagskläder definieras som kläder som delats ut i samband med landslagsuppdrag och som har förbundsreklam: Forza, nationsbeteckning och nationsflagga. 
 • Klubbdräkt innebär klubbens märke och övriga reklamer som klubben har utformade enligt gällande reklambestämmelser. 
 • Personlig tröja används exempelvis under individuella internationella tävlingar och ska därmed följa BWF’s reklambestämmelser. 
 • Neutral tröja innebär en helt ren tröja utan reklam

Sammanfattningsvis är BWF’s bestämmelser för tröjor följande:
 • Om spelare har namn på ryggen ska textens höjd vara 6-10cm 
 • Om spelaren har SWEDEN på ryggen ska textens höjd vara 5cm 
 • Reklamband på ryggen får lov att vara 5 cm i höjd och 10 cm hög på magen. 
 • Övriga reklamer på tröjan är enligt 20 cm2 regeln med placering enligt BWF regler. 
 • Text på ryggen ska placeras högt upp på ryggen i ordning namn, land, reklam.
 • En eventuell nationsflagga räknas som reklam

Reklam på övriga klädesplagg ska följa BWF’s bestämmelser. Notera att BWF’s reklambestämmelserna på tröjan ej behöver uppfyllas om spelaren spelar i en klubbtröja. Under dessa SM finns ej heller något krav på matchande stil/färg för dubbelparens tävlingsdräkt.

Klädsel på coacher

Coacher sittandes på angivna platser under matcher ska följa de klädbestämmelser angivna för coacher.

Sammanfattningsvis är dessa bestämmelser följande:
 • Coacher ska vara propert klädda i föreningens klädsel (exempelvis klubbjacka eller tröja). 
Om coach ej har möjlighet att vara klädd i föreningens klädsel tillåts proper neutral klädsel. Detta medför att exempelvis shorts, sandaler och tofflor ej är tillåtet. Ytterkläder är ej tillåtet såvida referee ej anger att det är lämpligt på grund utav låg temperatur. Det är även strikt förbjudet för coacher att använda elektroniska hjälpmedel så som telefoner, surfplattor, datorer etc under pågående match.

Coachingregler

Notera de nya coachingreglerna som blivit gällande från och med 2017-01-01:


Coaching

U9/U11

U13

U15

U17/U19

Senior/Veteran

Mellan dueller

backcoachning 

ej tillåtet

ej tillåtet

ej tillåtet

tillåtet

Paus  vid 11

ej tillåtet

 

ej tillåtet

tillåtet

tillåtet

Mellan set

 

tillåtet

 

tillåtet

tillåtet

tillåtet